kons1.jpg

Vi har poliklinikk med timebestilling.

Vi vaksinerer, ID-merker, utsteder pass, klipper klør, tar HD/AD røntgen, gjør helseundersøkelser og utreder problemer som bl.a. halthet, kløe, diaré, slapphet og kuttskader.